ระบบเว็บไซต์ Frontend - Backend ที่สามารถอัพเดตข้อมูลได้จากที่เดียวกัน และสามารถส่งข้อมูลไปอัพเดตยัง Mobile Application ได้ทั้ง iOS และ Android