Google Workplace หรือชื่อเดิมคือ Google Gsuite เป็นบริการที่ Google ให้บริการเกี่ยวกับบัญชีการใช้อีเมล และเครื่องมือในการทำงานบน cloud (ออนไลน์) ทีมีผู้ใช้งานจำนวนมาก และคิดค่าใช้จ่ายเพียง 250 บาท / เดือน / บัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งอาจจะดูไม่สูง หากเป็นการใช้งาน 2-3 บัญชี แต่เมื่อมีผู้ใช้งาน 25 บัญชี นั้นหมายถึงจะต้องมีรายจ่ายต่อสูงถึง 75,000 บาท ต่อปี

จำนวนผู้ใช้งาน52550150
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน (บาท)1,2506,25012,50037,500
ค่าใช้จ่ายต่อปี (บาท)15,00075,000150,000450,000
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายหากใช้งาน Google Workplace (Google Gsuite)

โดยที่เราจำเป็นต้องตั้งคำถามแล้วครับว่า ทุกคนในองค์กรของเรานั้นมีความจำเป็นอย่างไรที่ใช้งาน Google Workplace หรือไม่ หากวิเคราะห์แล้วว่าไม่จำเป็นเพราะ

  • เขาไม่ได้ใช้งานเอกสารบน google document เป็นหลัก
  • ปกติใช้งาน gmail ส่วนตัว
  • แค่มีอีเมลให้ด้วยเหตุผลด้าน branding
  • ใช้แค่อีเมลอย่างเดียว

นั่นก็ไม่มีเหตุผลที่เราจำเป็นต้องจ่ายเงินสูงขนาดนั้นเพื่อผู้ใช้งานที่ไม่ได้ใช้เต็มประสิทธิภาพ

ลองย้ายมาใช้ webmail ของเราผ่านการใช้งาน Web Hosting คุณภาพสูงของเราควบคู่กับการใช้งาน Google Workplace (ตัวอย่างจำนวนผู้ใช้ 50 บัญชี)

Google WorkplaceEmail Hybrid Solution
จำนวนผู้ใช้งาน50 บัญชี Google Workplace25 บัญชี Google Workplace +
25 บัญชี Webmail
(บนโฮสติ้ง Professional 10 GB disk space)
ค่าใช้จ่ายรายปี150,000 บาท75,000 บาท + 20,000 บาท
ราคารวม150,000 บาท95,000 บาท
ราคาต่อ user3,000 บาท1,900 บาท
ประหยัดได้0%ลดได้มากกว่า 37%
ตารางเปรียบเทียบ Google Workplace และ Email Hybrid Solution

การเลือก Email Hybrid Solution นั้นสามารถใช้งานผ่านโดเมนเดียวกันกับโดเมนหลักได้เลย ไม่จำเป็นต้องแยกโดเมนออกไปเป็นโดเมนใหม่ เช่นเวลาที่ส่ง email ไปหาผู้ใช้งานนอกเหนือจาก Google Workplace ระบบก็จะทำการตรวจสอบโดย Google Workplace แล้วส่งต่อไปยัง Email บน Webmail อีกทีหนึ่ง ทำให้ช่วยตรวจสอบอีเมลขยะได้ดีมากยิ่งขึ้น

การตั้งค่าต้องมีค่า MX Record อยู่บน Google Workplace แล้วเท่านั้น

SMEsProfessionalEnterprise
1-20 users21-50 usersมากกว่า 51 users
Disk Space รวม 10 GBDisk Space รวม 25 GBDisk Space รวม ตั้งแต่ 100 GB
เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กเหมาะสำหรับองค์กรทั่วไปองค์กรขนาดใหญ่
12,000 บาท / ปี20,000 บาท / ปีติดต่อเรา
Pricing Plan

เรียกว่าได้เป็นบริการที่เหมาะกับสถานะการช่วงนี้มากถึงมากที่สุด หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ

ติดต่อเรา

กดถูกใจเพื่อให้กำลังใจเราด้วยนะครับ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *