รู้จัก Google Sheet เบื้องโต๊นน… เบื้องต้น

Photo by Mika Baumeister on Unsplash

โปรแกรมประเภท spreadsheet นั้นในปัจจุบันก็มีหลากหลายมาก ไม่่จะเป็น Microsoft excel, Libreoffice spreadsheet, Apple Number หรืออีกมากมาย แต่สุดท้ายผมและทีมงานก็ยังเลือกใช้ตัว Google Sheet ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวระบบ โปรแกรมพื้นที่ฐานสำหรับการทำงานในชุด Google Workspace

Google Sheet

จุดเด่น

  • ฟรี
  • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้
  • ออนไลน์ 100% ไม่ต้องกลัวไฟล์โดนไวรัสรังแก
  • สามารถสั่งให้ทำงาน offline ได้
  • มีความสามารถพื้นฐานได้ดีเยี่ยม
  • ใช้ร่วมกันกับ google / gmail ได้เป็นอย่างดี

จุดด้อย

  • การทำงาน advance ทั้งหลาย ยังสู้การใช้งานบน Microsoft Excel ไม่ได้ (ขานั้นมือโปรด้านบัญชีใช้กันเยอะมาก)
  • หากต้องทำงานกับข้อมูลปริมาณมาก ๆ การใช้งานออนไลน์หรือผ่าน web browser จะมีอาการหน่วง หรือค้างไปเลย
  • มีขีดจำกัดที่ข้อมูลต้องไม่เกิน 500,000 row ดังนั้นหากทำงานในข้อมูลมาก => มหาศาล ไปใช้ตัวอื่นเถอะนะ

จบละ ก็บอกแล้วไง ว่าเบื้องต้น

🙂