Tag Archives: Business

เปิดตัว Business Unit ใหม่ของ บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด

ตั้งแต่ผมเปิดบริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด มาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันก็มีอายุมากกว่า 5 ปีแลัว และบริษัท สปริงบอร์ด โซลูชั่นส์ จำกัด ก็มีอายุขวบปีกว่าๆ ซึ่งตลอดระยะเวลามที่ทำงานมานั้น มีทั้งความสุข ความสนุก ความเศร้า ผิดหวังเยอะแยะมากมาย ซึ่งถือว่าเป็นสีสันใหม่ของชีวิต ช่วยพัฒนาตัวผมเอง และทีมให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงทักษะในด้านต่างๆ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งบริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด และ บริษัท สปริงบอร์ดโซลูชั่นส์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา Software / Website / Mobile Applications / Web Applications รวมไปถึงให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ แต่ในปีนี้พวกเราได้เล็งเห็นแล้วว่ามีการตลาดอีกแบบหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเราเป็นที่รู้จักได้มากขึ้น เร็วขึ้น แล้วมี Business Model ที่น่าสนใจ ตอบโจทย์คนยุคปัจจุบันได้มากขึ้น นั้นก็คือ… IDOL พวกเราจึงได้ทำการเปิด Business Unit […]