การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ

ENHANCE DIGITAL MARKETING WITH AI

ยกระดับการทำการตลาดออนไลน์ด้วย AI

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันกาทำการตลาดออนไลน์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการทำการตลาดออนไลน์เป็นจำนวนมาก การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ENHANCE DIGITAL MARKETING WITH AI ยกระดับการทำการตลาดออนไลน์ด้วย AI ในครั้งนี้จะเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้นักการตลาดสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานในทุก ๆ แคมเปญ

สิ่งที่จะเรียนรู้ใน 2 วันเต็มมีอะไรบ้าง

Basic Digital Marketing with Marketing Funnel

การทำการตลาดดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในการสร้างองค์ประกอบอันสำคัญในการเชื่อมโยงกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายของธุรกิจของคุณ การเข้าใจและนำ Marketing Funnel เข้าสู่กลยุทธ์การตลาดของคุณเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันช่วยให้คุณเข้าใจการเคลื่อนไหวของลูกค้าของคุณผ่านระบบการตลาดของคุณและช่วยให้คุณให้การตัดสินใจที่ดีกว่าในการเพิ่มยอดขายและสร้างความคุ้มค่าในลูกค้าของคุณ

1346 Inline

AI Content Generation & Write Image

การใช้งาน Artificial Intelligence (AI) เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในหลากหลายด้านของการทำงานและธุรกิจในปัจจุบัน: การสร้างบทความ / การวิเคราะห์ข้อมูล / การทำแบบสอบถาม / การวางแผน Campaign โฆษณาและประชาสัมพันธ์

การใช้ AI เป็นที่ยอมรับในการทำงานทั่วไปและธุรกิจสามารถช่วยให้ธุรกิจเพิ่มความมั่นคงและความเป็นอยู่ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบข้ามเครือข่ายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของวันนี้

Website & Sale Page

การใช้งาน Website ในรูปแบบกึ่งสำเร็จรูป Content Management System (CMS) เช่น WordPress เป็นกลยุทธ์ที่มีความหลากหลายและมีประโยชน์อย่างมากสำหรับกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ และรวมถึงการสร้าง Sale Page เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดหลายประเภท เช่น การสร้าง Landing Page / การวัดผลโฆษณา / การเพิ่มโอกาศการสั่งซื้อ / การใช้งานสำหรับธุรกิจที่ไม่มีเว็บไซต์ และ การบริหารจัดการเนื้อหาในระบบ

ในที่สุด การใช้ WordPress เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดของคุณช่วยให้คุณสามารถสร้างและปรับปรุงหน้าเว็บอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมกลายเป็นลูกค้าและเพิ่มยอดขายในธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Google Ads Strategy

Google Ads Strategy คือวิธีการชั้นสูงในการตั้งเป้าหมายผู้บริโภคและการเพิ่มการเปิดเผยแบรนด์ของคุณผ่านพื้นที่โฆษณาออนไลน์ที่มีผู้ค้นหาอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากทุกวัน กลยุทธ์นี้ใช้การจ่ายเงินตามคลิกเพื่อนำผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายอุดมคติ และโฆษณาที่น่าสนใจ ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขาย สร้างความรู้สึกแบรนด์ที่เข้มแข็ง และเพิ่มองค์ความรู้ของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ กลยุทธ์นี้ต้องการการวางแผนรอบคลื่น การจัดการคำสำคัญอย่างรอบคอบ และการวัดและปรับปรุงผลการโฆษณาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในงบประมาณที่กำหนด

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

  • นักการตลาดรุ่นใหม่ ที่อยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานที่มีทีมงานไม่มาก
  • ผู้ประกอบการที่ยังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเอง
  • ผู้ที่มีความสนใจที่จะยกระดับการทำการตลาดออนไลน์ในรูปแบบใหม่

ผู้เข้าอบรมจะได้อะไรบ้าง

  • Digital Certificate ประกาศนียบัตรรูปแบบดิจิทัล
  • เว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ในรูปแบบ Subdomain (yourname.domainname.com) สามารถใช้งานได้ฟรี 1 ปี
  • Slide ประกอบการบรรยายทั้งหมด จากวิทยากร

ลงทะเบียนเลย (ลงทะเบียนครั้งละ 1 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท)