Home

Digital = Life Style

ดิจิทัล ไม่ใช่แค่อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แต่คือวิถีชีวิต

บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด เราให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น แอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้กับองค์กรรัฐ และเอกชน เรายินดีให้คำปรึกษาก่อนเริ่มกระบวนการทำงานทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือสิ่งที่ “เหมาะสม” กับลูกค้าโดยเฉพาะ”

Software Development

เรารับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถปรัแต่งระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการ จดทะเบียนโดเมน web-hosting และ cloud server

Mobile Application Development

พัฒนา แอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต iOS, ipadOS, Android หรือ Cross-Platform ตามความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเพื่อความคุ้มค่าที่สุด

Digital Maketing Service

บริการให้คำปรึกษา และวางแผนการทำการตลาดออนไลน์ การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า การทำ visaulisation data, chatbot รวมไปถึงการบริหารการขายออนไลน์