SANGDAMRONG

เว็บไซต์ Sangdamrong เป็นเว็บไซต์ E-Commerce เพื่อการซื้อขายสินค้าปลีกประเภทเครื่องครัวและอุปกรณ์จัดเลี้ยง และ การขอใบเสนอราคาสินค้าราคาส่ง โดยมีสาขา ทั้งจังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้ออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถเชื่อต่อกับระบบ POS หน้าร้านเพื่ออัพเดตคลังสินค้าและราคา

Tags: Sangdamrong / wordpress