CAMBODIA ELEPHANT SANCTUARY

เว็บไซต์ของ Elephant Sanctuary ในเมืองเสียมเรียบ ประะเทศกัมพูชา ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เว็บไซต์ออกแบบให้เป็นเว็บไซต์ Ecommerce ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าชมเว็บไซต์และทำการจอง ชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย รวมไปถึงการทำการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขายและเพิ่มยอดขายให้มีมากยิ่งขึ้น

Tags: Cambodia / elephant / sanctuary / wordpress