บริษัท เลี่ยนอุดม จำกัด

หากคุณมองหาความท้าทายและพร้อมที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า, คุณอาจเป็นผู้ที่เรากำลังค้นหา! ที่บริษัทของเรา, เรามุ่งเน้นให้การบริการที่เหนือระดับและแก้ปัญหาให้ลูกค้าตามที่พวกเขาต้องการ. เราเน้นที่การสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่า ที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถบรรลุเป้าหมายของพวกเขาได้

เราเข้าใจว่าการทำงานภายใต้แรงกดดันและเผชิญหน้ากับงานที่ท้าทายสามารถสร้างผลงานที่ดีได้ เรากำลังมองหาบุคคลที่สามารถรับมือกับภาระงานและความท้าทายที่ตนเองได้ หากคุณพร้อมที่จะเข้าร่วมทีมที่มุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จด้วยกัน เรายินดีต้อนรับคุณเข้าร่วมทีมงานของเรา และเราหวังว่าการทำงานร่วมกันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายและทำให้คุณเติบโตทางวิชาชีพได้.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการโปรเจค (Project Manager) สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Fulltime)

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 1. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานในการจัดการโปรเจคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างน้อย 3-5 ปี
 3. มีความรู้และความเข้าใจเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์, รวมถึงวิธีการพัฒนา Agile และ Scrum
 4. มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. สามารถทำงานร่วมกับทีมและการบริหารจัดการทีมได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 1. รับผิดชอบในการวางแผน, ปรับแต่ง, และควบคุมทุกขั้นตอนของโปรเจค
 2. การสื่อสารระหว่างทีมและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในโปรเจค
 3. จัดสรรและจัดการทรัพยากรในโปรเจค
 4. การควบคุมความคืบหน้าของโปรเจค และรายงานสถานะของโปรเจคแก่ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 5. การจัดการความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้นในโปรเจค
 6. การสอนสั่งและให้คำแนะนำแก่ทีมโปรเจค
 7. การประเมินและตรวจสอบคุณภาพของผลงานโครงการ
 8. การพัฒนาและบริหารจัดการทีมพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ
 9. ปรับปรุงกระบวนการการทำงานและแนวทางที่ดีให้เหมาะสมกับโปรเจคและองค์กร
 10. การประสานงานกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโปรเจค
โปรแกรมเมอร์ระดับเริ่มต้น (Junior Programmer) (Fulltime)

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 1. วุฒิปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรมมิ่งหนึ่งหรือหลายภาษา เช่น Java, Python, C++, JavaScript หรืออื่น ๆ
 3. มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาและวิเคราะห์โค้ด
 4. สามารถทำงานร่วมกับทีมและทำงานร่วมกับผู้จัดการโปรเจคได้ดี
 5. มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 1. การเขียนโค้ดให้สอดคล้องกับความต้องการของโปรเจค
 2. การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Debugging)
 3. ร่วมทำงานกับทีมในการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์
 4. การติดตามและอัปเดตการพัฒนาในโปรเจค
 5. การร่วมประสานงานกับทีมและลูกค้าเพื่อให้ผลงานตรงตามความต้องการ
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และการดำเนินงาน (DevOps) (Fulltime)

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 1. วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานในด้าน DevOps หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี
 3. มีความรู้ในเรื่องระบบปฏิบัติการ Linux, Docker, Kubernetes, CI/CD pipelines และเทคโนโลยี Cloud อื่น ๆ
 4. มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 1. การสร้างและดูแลระบบการส่งมอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (CI/CD pipelines)
 2. การพัฒนาและทดสอบโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT infrastructure)
 3. การจัดการและตรวจสอบระบบปฏิบัติการ, ฐานข้อมูล, และอินเทอร์เฟซ
 4. การทำงานร่วมกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น
 5. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์
ผู้พัฒนาและดำเนินงาน WordPress (DevOps WordPress Developer) (Fulltime)

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานในด้าน WordPress และ DevOps อย่างน้อย 1-2 ปี
 3. มีความรู้เกี่ยวกับภาษา PHP, JavaScript และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ WordPress เช่น HTML, CSS, MySQL
 4. มีความสามารถในการทำงานกับ API และ JSON
 5. มีความสามารถในการพัฒนาและปรับแต่ง plugins และ themes ของ WordPress
 6. มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 1. พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ WordPress รวมถึงการอัปเดต, การแก้ไขข้อผิดพลาด, การเพิ่มเติมความสามารถและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาและปรับแต่ง plugins และ themes ของ WordPress เพื่อรองรับความต้องการและประสิทธิภาพของเว็บไซต์
 3. การทำงานกับ API และ JSON ในการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ
 4. การจัดการและตรวจสอบระบบปฏิบัติการ, ฐานข้อมูล, และอินเทอร์เฟซเพื่อรองรับเว็บไซต์ WordPress
 5. การทำงานร่วมกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น
 6. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการและเว็บไซต์ WordPress
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดออนไลน์ Online Sales & Marketing (Fulltime)

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด, คอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 2. มีประสบการณ์ทำงานในด้านขายและการตลาดออนไลน์ อย่างน้อย 1-2 ปี
 3. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ เช่น Google Analytics, Facebook Ads Manager, SEO tools และอื่นๆ
 4. มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 1. วางแผนและดำเนินการตลาดออนไลน์ รวมถึงการจัดการโฆษณา, การสร้างแคมเปญ, และการวิเคราะห์ผล
 2. รับผิดชอบในการวางแผนและสร้างกลยุทธ์ทางการขายที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการของบริษัท
 3. การเข้าร่วมทีมพัฒนาเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และโปรแกรมขาย
 4. วิเคราะห์ข้อมูลการขายและการตลาด และทำการรายงานการขาย
 5. รับผิดชอบการสร้างและวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อวิเคราะห์และสร้างกลยุทธ์ทางการขายที่เหมาะสม
 6. ประสานงานร่วมกับทีมอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการขายเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัท.

โปรดส่งประวัติย่อ, รายละเอียดประสบการณ์การทำงาน, และผลงานที่ผ่านมาที่คุณภาพเป็นหลักที่ต้องการให้ผู้สมัครทราบและระบุในการสมัครงาน พร้อมค่าตอบแทนที่ต้องการมาที่ jobs@365zocial.com