เว็บไซต์ Beach Club แห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตบนสุดหาดป่าตอง โดย mood & tone ทางทีมพยายามออกแบบให้ตรงกับ brand ของ FUGA Beach Club ที่เน้นใช้สีน้ำตาลเป็นหลัก

Tags: beach club / Fugu / Phuket / wordpress