เว็บไซต์ Boat Pattana เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการบ้านที่ดูแล และ แจ้งยูนิตขายที่คงเหลือ รวมถึงการขอ Enquiry จากลูกค้าที่ต้องการติดต่อซื้อขาย Property

Tags: boat / pattana / Phuket / property / wordpress