เปิด Slide พระมหาชนก นำเสนอนายกรัฐมนตรี

สืบเนื่องจากทางคณะรัฐมนตรีได้มีวาระในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทางภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ต 12 องค์กร ได้มีการเตรียมนำเสนอ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางเราก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นผู้ออกแบบในครั้งนี้

admin

November 4, 2020