อบรมการใช้งานระบบ Phuket Airport Limousine Application

ด้วยปัญหาด้านสาธารณะสุขจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ 2019 (COVID19) ทำให้ภาคบริการและการท่องเที่ยวประสบปัญหาอย่างมาก

admin

February 7, 2021