How to… การใช้กูเกิลฟอร์มเบื้องต้น

หากท่านใดที่กำลังประสบปัญหาการจัดทำแบบสอบถามอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการบันทึก คัดลอก รวบรวมข้อมูล หรือจะเป็นปัญหาการจัดเก็บเอกสารในจำนวนมากจนนับไม่ไหว

beer

September 27, 2021