เมื่อคุณใช้ Google Analytics 4 (GA4) เพื่อวิเคราะห์และติดตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ การเปิดรายงานเรื่อง Business Objective คือการเปิดโอกาสให้คุณได้เข้าใจข้อมูลที่สำคัญและมีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุงธุรกิจของคุณ.

แน่นอนว่าการดูข้อมูลทั้งหมดใน GA4 อาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แต่การเน้นที่ Business Objectives จะช่วยคุณในการตัดสินใจที่สำคัญมากขึ้น โดยให้คุณเลือกศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณเท่านั้น นี่จะช่วยลดความซับซ้อนและเน้นให้คุณสามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้ง่ายขึ้น.

เมื่อคุณเปิดรายงาน Business Objective คุณจะได้เห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ เช่น Generate Leads, Drive online Sales, Raise brand awareness และ Examine user behavior ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าเรากำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ และปรับกลยุทธ์หรือแผนการทำงานของคุณตามข้อมูลที่ได้รับ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จที่สูงขึ้น.

ดังนั้น การเปิดรายงานเรื่อง Business Objective ใน GA4 จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณนำข้อมูลมาใช้ในทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยให้คุณตัดสินใจที่มีค่าและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

มาดูกันว่าวิธีการเปิด รายงานกลุ่มชื่อ Business Objective นั้นต้องทำอย่างไรบ้าง

 1. กดที่เมนู Report ใน Google Analytics จากนั้นมองหาปุ่มที่มีชื่อว่า Library ด้านล่าง
 2. จะเห็นว่ามี กลุ่มของ Report ที่ถูก เผยแพร่ โดยตั้งต้นจาก Google คือ Life Cycle และ User
 3. มีรายงานกลุ่มที่มีชื่อว่า Business Objective อยู่ จากนั้นมองหาจุด 3 จุด กดเพื่อทำการ เผยแพร่ (Publish) รายงานได้เลย
 4. จากนั้นจะมี Report Business Objective มาอยู่ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ ซึ่งโดยค่าปกติจะมีรายงานทั้งหมด 4 ตัวคือ
  1. Generate Leads
  2. Drive online Sales
  3. Raise brand awareness
  4. Examine user behavior

โอกาศหน้าจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะครับว่ารายงานแต่ละตัวในหมวดหมู่ของ Business Objective นั้นมีวิธีการอ่าน และแปลความอย่างไร และหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุก ๆ ท่านในการวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์ของท่านครับ

กดถูกใจเพื่อให้กำลังใจเราด้วยนะครับ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *