โดยปกติแล้วข้อมูลที่แสดง ใน Report ของ Google Analytics นั้นจะเป็นข้อมูลที่เราสามารถนำไปวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี เพียงแต่บางเว็บไซต์ในบางกิจการอาจจะมีการส่ง Referral ข้อมูลที่เราไม่ต้องการเช่น URL จาก Payment Gateway หรือ URL Internet Booking Engine กลับมา จึงทำให้ข้อมูลที่อยู่ในหมวด Referral อาจจะไม่สะท้อนความเป็นจริง จึงจำเป็นที่จะต้องตั้งค่าให้ Google Analytics 4 ไม่นับ URL ที่เราไม่ต้องการได้ โดยวิธีการดังนี้

วิธีการ ที่ให้ Google Analytics 4 ไม่นับ Link Referral ที่เราไม่ต้องการ

  • เข้าใช้งาน Google Analytics
  • เข้าที่เมนู Admin
  • มองหาเมนู Data Stream
  • เลือก Data Stream ที่เราใช้งานอยู่
  • จากนั้นเลื่อนลงมาส่วนล่าง มองหาเมนูชื่อว่า Configure tag settings
  • จากนั้นเลื่อนลงมากด click “See More”
  • แล้วกดที่เมนูที่มีชื่อว่า “List unwanted referals
  • จากนั้น Google จะให้เราใส่ข้อมูลตามเงื่อนไขที่เราต้องการเช่น ไม่นับข้อมูล referal ที่มาจาก payment gateway หรือ ibe ก็สามารถใส่ url เข้าไปได้เลย
  • จากนั้นกดปุ่มบันทึกเป็นอันเสร็จพิธี

กดถูกใจเพื่อให้กำลังใจเราด้วยนะครับ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *