ที่มา

ทางทีมเราได้รับโจทย์จากทางลูกค้าที่ให้เราทำการ Customizing WooCommerce ให้เป็นระบบสั่งอาหารออนไลน์เพื่อ Delivery ของร้านในระยะใกล้ ๆ กับร้านอาหาร ทั้งนี้ตัวช่องทางการชำระเงินมี 2 ช่องทางหลักคือ

แล้วทำไมจึงต้องมีการสร้างเงื่อนไขการชำระ

เนื่องจากอาหารเป็นสินค้าที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หากผลิตไปแล้วนำส่ง แต่ลูกค้าปฏิเสธการรับอาหารและใช้วิธีการชำระเงินแบบ Cash on Delivery ขึ้นมา นั้นจะทำให้ร้านอาหารเกิดความเสียหายนอกจากไม่ได้ค่าอาหารแล้ว ต้นทุนด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ ค่าเดินทาง ค่าส่ง ค่าแรงพนักงานก็จะสูญเสียไปด้วยฃ

ดังนั้นหลังจากดูข้อมูลทางสถิติ แล้วพบว่าช่วงเดือนล่าสุดที่มียอดขายค่อนข้างดีนั้นมียอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2xxx บาท / บิล จึงได้มีการออกแบบเงื่อนไขให้มีการรับชำระตามเงื่อนไขคือ

  • หากรายการอาหารรวมค่าส่งแล้วไม่เกิน 3000 บาท จะสามารถชำระผ่านช่องทาง Cash on Delivery และ Payment Gateway ได้
  • แต่หากรายการอาหารรวมค่าส่งแล้ว มีมูลค่าตั้งแต่ 3000 บาทขึ้นไป จะสามารถชำระผ่าน Payment Gateway (จ่ายก่อนเริ่มทำอาหาร) ได้เท่านั้น

ทางทีมคาดหวังว่าเทคนิคการเขียนเงื่อนไขนี้จะสามารถช่วยผู้ที่กำลังประสบปัญหานี้ได้ครับ

ขอบคุณครับ

 

กดถูกใจเพื่อให้กำลังใจเราด้วยนะครับ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *